Harrastukset…Hobbies…

liittyvät lähes kaikki käsillä tekemiseen. Kun tekee esimerkiksi  käsitöitä, niin siinä unohtuu kivut ja murheet, tuntee itsensä jollain tapaa tarpeelliseksi kun pystyy omin käsin luomaan jotain kaunista itselle ja toisille.Kutomisen ja ompelemisen lisäksi rakas harrastus on tonttujen sekä nukkien tekeminen alusta asti ihan itte.kuvassa on RIIHI Puotiin tekemäni tonttu perhe vasemmalla Ymmi keskellä Ammi ja oikealla Rikupetteri.

related to almost everything at hand. When you make crafts, for example, you forget pains and worries, you feel necessary in some way when you are able to create something beautiful for yourself and others with your own hands. In addition to weaving and sewing, my favorite hobby is making elves and dolls right from the start. in the picture is RIIHI The elf family I made for the store on the left Ymmi in the middle Ammi and on the right Rikupetteri.